Çözüm

Kapitalizmle olmaz

Kapitalizm metalar dünyasıdır. Metalar üretimi dünyası, üreticiler arasında rekabet dünyasıdır. Rekabet unsuru, meta üretimine ve değişim değerine dayanan toplumu, birey ya da grupların kendi tüketimleri için hangi kullanım değerlerini üreteceklerine karar verdikleri bir toplumdan ayırır. Hiçbir kapitalist herhangi bir zaman diliminde hareketsiz kalmaya cesaret edemez, çünkü bu rakiplerinin gerisinde kalmak anlamına gelir. Bu onun için iflastır. Kapitalizmin itici gücünü açıklayan budur. Sadece insanları sömüren bir sistem değil, zorlayıcı bir birikim sistemidir.

Dolayısıyla, Marx’a göre kapitalistler bir “düşman kardeşler çetesi”dir. Yani hem işçileri sömürmek için elbirliğiyle davranırlar ama hem de kendi içlerinde amansız bir rekabet vardır. Marx der ki, sermaye bir vampire benzer: kan emdikçe büyür, büyüdükçe daha fazla kan emmeye ihtiyaç duyar. İşte kâr için sürdürülen bu amansız sömürü ve rekabet, başka hiçbir gerçekliğin umursanmamasına yol açıyor. Egemen sınıflar, sermaye sahipleri bu şekilde gezegenimizi ve hayatımızı tehdit ediyorlar.

İklimi önemseyen ve gelecek nesiller için yaşamı kurtarmak isteyen aktivistler, “İklimi değil sistemi değiştir” talebinin yanına “sistemi kökten değiştir” çağrısını eklediler.

Bu nedenle, iklim mücadelesi antikapitalist bir mücadele olmak zorundadır diyoruz. Şirketlerin ve hükümetlerin göstermelik programlarıyla değil, onlara karşı kararlı bir direniş göstererek kurtulabiliriz.

Sıradan insanlar iklim krizinin yarattığı tehdidin farkında. Bize bu insanların, yani işçi sınıfının ve ezilenlerin tüm kesimlerinin söz hakkı olduğu mekanizmalar üzerinde yükselen başka bir ekonomik ve toplumsal model lazım. Ancak böylesi bir sistem, üretimde kâr güdüsünün yerine insanların ihtiyaçlarını merkeze koymayı, bölüşümde de sermaye birikimi yerine adil ve herkesi gözeten bir anlayışı yerine getirebilir. Böylesi demokratik bir toplumda, yani sosyalist bir toplumda, iklim krizini durdurmayı sağlayacak adımları atmaya başlayabiliriz.

Bu yüzden kapitalizmin ürünü olan çoklu krize; ekonomik krize, iklim krizine, salgın krizine karşı tüm mücadeleleri birbirine bağlamak zorundayız. İşçilerin, gençlerin, kadınların, LGBTİ+’ların, göçmenlerin ve tüm ezilenlerin küresel dayanışmasını örgütlemek zorundayız.

Hep birlikte iklim krizini durdurabiliriz.

Bu sistemi kökünden değiştirebiliriz.

Leave a Comment

Latest Events
6 November 2021
6 November 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts